يكشنبه ۱۲ آبان ۹۸ ۰۲:۰۱
نويسنده : محمدی نژاد

سنوات ارفاقی معلمان مدارس استثنایی

کارگزینی

98/08/12 - سنوات ارفاقی معلمان مدارس استثنایی
به ازای هر پنج سال خدمت دولتی رضایت بخش در استثنایی یک سال سابقه ارفاقی منظور خواهد شد

دانلود بخشنامه

جست و جوی مطالب مربوط به بخشنامه, سابقه, سنوات, کارگزینی,
تلگرام