يكشنبه ۱۱ تیر ۹۶ ۰۱:۱۷
نويسنده : محمدی نژاد

سایت مناطق آموزش و پرورش شهر تهران

سایت های آموزش و پرورش

سایت مناطق آموزش و پرورش شهر تهران

منطقه1 منطقه2 منطقه3 منطقه4
منطقه5 منطقه6 منطقه7 منطقه8
منطقه9 منطقه10 منطقه11 منطقه12
منطقه13 منطقه14 منطقه15 منطقه16
منطقه17 منطقه18 منطقه19 منطقه20

سایت اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران


شهرستانهای استان تهران

شهر قدس ملارد
شهریار فیروزکوه
دماوند پیشوا
جوادآباد رودهن
اسلامشهر چهاردانگه
فشافویه ورامین
شهر ری یک شهر ری دو
کهریزک قرچک
بهارستان یک بهارستان دو
پاکدشت رباط کریم
پردیس

تلگرام