پنجشنبه ۱۸ مرداد ۹۷ ۰۲:۳۵
نويسنده : محمدی نژاد

سایت مناطق آموزش و پرورش استان کرمان

سایت های آموزش و پرورش

سایت مناطق آموزش و پرورش استان کرمان

ناحیه یک ناحیه دو
عشایری
ارزوئیه
انار
بافت
بردسیر
بم
جیرفت
چترود
رابر
راور
راین
رفسنجان
رودبار جنوب
ریگان
زرند
سیرجان
شهداد
شهربابک
عنبر آباد
فاریاب
فهرج
قلعه گنج
کشکوئیه
کوهبنان
کهنوج گلباف
ماهان منوجان
نرماشیر نوق

تلگرام