شنبه ۲۰ مرداد ۹۷ ۰۱:۲۲
نويسنده : محمدی نژاد

سایت مناطق آموزش و پرورش استان لرستان

سایت های آموزش و پرورش

سایت مناطق آموزش و پرورش استان لرستان

1 ازنا
2 الشتر
3 الیگودرز
4 بروجرد
5 بیرانشهر
6 پاپی
7 پلدختر
8 چگنی
9 ناحیه یک خرم آباد
10 دورود
11 رومشکان
12 زاغه
13 سیلاخور
14 طرحان
15 ززوماهرو
16 عشایری
17 کاکاوند
18 کوهدشت
19 کوهنانی
20 معمولان
21 نورآباد
22 ویسیان
23 ناحیه دو خرم آباد
24 اشترینان

تلگرام