شنبه ۰۲ تیر ۹۷ ۰۱:۲۵
نويسنده : محمدی نژاد

سایت آموزش و پرورش مناطق استان همدان

سایت های آموزش و پرورش

سایت آموزش و پرورش مناطق استان همدان

سایت مناطق  استان همدان  :

تلفن تماس 081
آموزش وپرورش شهرستان فامنین 36823224
 آموزش وپرورش ناحیه یک همدان  
 آموزش وپرورش ناحیه دو همدان  
 آموزش وپرورش شهرستان ملایر  
 آموزش وپرورش شهرستان نهاوند  
 آموزش وپرورش شهرستان تویسرکان  
 آموزش وپرورش شهرستان اسدآباد  
 آموزش وپرورش شهرستان کبودراهنگ 35222212
 آموزش وپرورش شهرستان بهار  
 آموزش وپرورش شهرستان رزن  
  آموزش وپرورش منطقه قهاوند   
 آموزش وپرورش منطقه قروه درجزین   
 آموزش وپرورش منطقه سردرود  
 آموزش وپرورش منطقه لالجین   
 آموزش وپرورش منطقه گل تپه  
 آموزش وپرورش منطقه خزل  
 آموزش وپرورش منطقه قلقلرود  
 آموزش وپرورش منطقه سامن  
 آموزش وپرورش منطقه جوکار 

تلگرامسوالات یا نظرات (۱)