دوشنبه ۰۱ مرداد ۹۷ ۱۲:۵۰
نويسنده : محمدی نژاد

دفترچه بیمه زوجین فرهنگی

بخش نامه ها


کلیه فرهنگیان خانم که همسر شاغل (یا بازنشسته) فرهنگی دارند و دفترچه خود را بصورت اصلی نگه داشته اند از اول سال 96 مشمول پرداخت حق بیمه هستند
کلیه بیمه شدگان مذکور در صورتی که اقدام به حذف دفترچه اصلی و دریافت دفترچه از طرف همسر نمایند حق بیمه از آنها کسر نخواهد شد
(لازم به یادآوری می باشد که در حالت اصلی حق بیمه از هر دو کسر می شود)

جست و جوی مطالب مربوط به اموراداری, بیمه فرهنگیان,
تلگرام