سه شنبه ۲۰ بهمن ۹۴ ۱۲:۵۸
نويسنده : محمدی نژاد

زمانبندی دوره" ارزشیابی کیفی-توصیفی" و "آموزش وپرورش پیش دبستانی"

اطلاعیه ها ضمن خدمت


 

نام دوره

کددور

زمان برگزاری

شرایط

1

ارزشیابی کیفی-توصیفی(مقدماتی)

91400715

 

23-29-30 بهمن

آموزگاران ابتدائی ومدیر آموزگاران


2

ارزشیابی کیفی-توصیفی(تکمیلی)

91400754

6 اسفند

اموزگاران ابتدائی ومدیر آموزگاران


3

آموزش وپرورش پیش دبستانی

91400413

30-29 بهمن

آموزگاران کلاس های چند پایه دارای نو اموز پیش دبستانی


تلگرام