پنجشنبه ۲۹ خرداد ۹۹ ۰۳:۵۷
نويسنده : محمدی نژاد

مرحله دوم المپیادهای علمی سال تحصیلی 99-98

امتحانات ویژه دانش آموزان

 زمـان بنـدی سازمـان ملی پرورش اسـتعدادهای درخشـان در خصوص برگزاری مرحله دوم المپیادهای علمی سال تحصیلی 1398-99 ، سـنجش و پذیرش دانش آموزاندوره اول متوسـطه و آزمون ورودی تکمیل ظرفیت پایه دهم سال تحصـیلی 1399-1400 ، جهت اطلاع رسانی و اقـدامات لازم ارسال می گردد.

جست و جوی مطالب مربوط به المپیاد, المپیاد دانش آموزی, امتحانات,
تلگرام