جمعه ۳۱ شهریور ۹۶ ۱۱:۲۵
نويسنده : محمدی نژاد

رفع مشکل انتخاب واحد پایه دهم در سیستم دانا

سناد

✅ رفع مشکل انتخاب واحد پایه دهم در سیستم دانا :
1️⃣برای رفع مشکل دروس حضوری و غیر حضوری در ارسال اطلاعات دانش آموزان پایه دهم به دانا می بایست در سامانه سناد در بخش دانش آموزان مردودی تمامی انتخاب واحدها را نفر به نفر حذف کرد و سپس منوی لیست کلاس تابستان به صورت درس به درس با توجه به لیست های حضوری و غیر حضوری که تولید کرده ایم انتخاب واحد کرد.
2️⃣بعد از اتمام انتخاب واحد از طریق لیست در سناد به سیستم دانا رفته دریافت اطلاعات از سناد انجام میدهیم در این صورت وضعیت حضوری و غیر حضوری بودن دروس از سناد دریافت شده و نیازی به تغییر گروه در ورود نمرات انفرادی نمی باشد و با هر بار دریافت از سناد گروه تغییر نمیکند.
3️⃣لیست های تابستان را چاپ نموده و از  ورود نمرات از طریق  لیست نمرات را ثبت و کارنامه صادر نمایید

جست و جوی مطالب مربوط به دانا, سیستم های دانش آموزی,
تلگرام