پنجشنبه ۲۲ فروردين ۹۸ ۰۸:۱۳
نويسنده : محمدی نژاد

رفع خطای ارسال اطلاعات به سامانه امتحانات نهایی(فاینال)

امتحانات

مدارس متوسطه دوم شاخه نظری.:
اگر با نگارش ۲۳٫۶ دانا درهنگام ارسال اطلاعات به سامانه امتحانات نهایی(فاینال) باخطای ” در سال و دوره معرفی شده کسی شرایط شرکت در امتحانات نهایی را ندارد” مواجه می شوید از منوی سازماندهی و ثبت نام گزینه دریافت اطلاعات مربوط به درس و رشته از سامانه سناد , بروزرسانی محتوای جداول از منابع داخلی سیستم دانا را انجام دهید.

جست و جوی مطالب مربوط به خطا, دانا,
تلگرام