چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷ ۰۸:۵۱
نويسنده : محمدی نژاد

راهنمای تصحیح نهم دی ماه 97

امتحانات

راهنمای تصحیح(ریزبارم) سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دی ماه 97


پایه نهم
درس  سوال راهنمای تصحیح
قرآن

 

ریاضی
عربی
زبان
علوم
دینی اقلیت
پیام های آ..
مطالعات
آمادگی دفاعی

انشاء

تلگرام