شنبه ۲۹ دی ۹۷ ۰۳:۴۰
نويسنده : محمدی نژاد

راهنمای آموزشی و دستورالعمل کشوری پدیکولوزیس

ویژه مدیران


راهنمای آموزشی و دستورالعمل کشوری پدیکولوزیس

 لطفا آمار پدیکولوزیس ابتدایی دخترانه را تا آخر  دی ماه طبق فرم ارسالی به اداره فرستاده شود

دانلود بخشنامه

جست و جوی مطالب مربوط به پدیکولوزیس,
تلگرام