دوشنبه ۰۱ آذر ۹۵ ۲۱:۵۳
نويسنده : محمدی نژاد

دوره های ویژه کتب جدیدالتالیف درس هنر و پویا نمایی و انیمیشن پایه دهم

ضمن خدمت

قابل توجه مدیران متوسطه دوم و هنرستان
با سلام و احترام،
بدین وسیله برنامه آموزشی دوره های ویژه کتب جدیدالتالیف درس هنر و پویا نمایی و انیمیشن پایه دهم به پیوست جهت اطلاع و اقدام، با عنایت به ملاحظات اجرایی مندرج ذیل ابلاغ می گردد:

1 ـ به دلیل عدم تکرار مجدد دوره های مندرج در این بخشنامه، از کلیه مدیران مناطق و نواحی انتظار می رود اهتمام لازم در خصوص شناسایی، اطلاع رسانی و معرفی فراگیران واجد شرایط به دوره های مورد نظر انجام گیرد.
2 ـ فراگیران با هر میزان ساعت تدریس مرتبط با موضوع دوره در سالتحصیلی 96 ـ 95 ملزم به شرکت در دوره های مذکور می باشند.
3 ـ شرط صدور گواهی نامه پایان دوره منوط به حضور مرتب و منظم در برنامه های آموزشی و همچنین مطابقت شرایط فراگیران با شرایط تعریف شده برای دوره مورد نظر در سامانه LTMS خواهد بود.
4 ـ دوره های آموزشی مورد نظر مطابق زمانبندی، روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت 7/30 در مراکز مجری برگزار خواهد شد.
5ـ هر یک از نیروهای آزاد شاغل در مدارس غیردولتی که در سالتحصیلی 96 ـ 95 دروس مندرج در برنامه پیوستی را با هر میزان ساعت تدریس می نمایند، می توانند پس از اتمام فرایند ثبت نام و تکمیل پرونده در دوره های مرتبط با رشته تدریس خود شرکت نمایند.
6 ـ به منظور بهره مندی هر چه بیشتر از برنامه های آموزشی، به همراه داشتن کتاب درسی مرتبط با موضوع دوره و یا تدریس برای فراگیران الزامی می باشد.


جزئیات دوره ها:جست و جوی مطالب مربوط به دوره های ضمن خدمت فرهنگیان, ضمن خدمت,
تلگرام