سه شنبه ۲۹ آبان ۹۷ ۰۸:۲۵
نويسنده : محمدی نژاد

فایلهای آموزشی دوره مهارت های عمومی تربیت بدنی

ضمن خدمت تربیت بدنی

فایلهای آموزشی و منابع دوره حضوری  "مهارت های تربیت بدنی " ویژه آموزگاران دوره اول ابتدایی (اول دوم سوم)

کد دوره 99506221 مدت دوره 40 ساعت

دانلود فایلهای ضمیمه (دختر)

دانلود منابع دوره (پسر)

تلگرام