سه شنبه ۰۷ اسفند ۹۷ ۰۸:۳۵
نويسنده : محمدی نژاد

دوره شیوه های نوین تربیت فرزند در آموزش و پرورش

ضمن خدمت

دوره ضمن خدمت 18ساعته «شیوه های نوین تربیت فرزند با محوریت خانواده در آموزش و پرورش» با کد ۹۹۵۰۶۴۰۲ را به صورت الکترونیکی برای تمام همکاران حوزه آموزشی در یک مرحله اجرا می نماید.

1.تمام همکاران حوزه آموزشی می توانند در دوره مذکور شرکت نمایند.
2. ثبت نام از 6 اسفندماه تا۱۰ اسفند و در سامانه LTMS می باشد.
3. فراگیران می بایست برای گذارندن دوره در هر بخش مطالب را مطالعه کرده و در آزمون های پودمانی شرکت نمایند.
4. برنامه زمانی آزمون ها در سامانه رایادرس درج خواهد شد.
5.نمره قبولی 12 از 20 می باشد.

تلگرام