دوشنبه ۲۶ بهمن ۹۴ ۱۳:۴۲
نويسنده : محمدی نژاد

دوره استعدادیابی ورزشی - حرکات اصلاحی - مسابقات دانش آموزی-حقوق ورزشی

اطلاعیه ها ضمن خدمت

برنامه زمانبندی در ادامه مطلب...

دوره های ضمن خدمت فرهنگیان ویژه معلمان تربیت بدنی در سال تحصیلی 95-94

 

ردیف

عنوان دوره

کد دوره

زمان دوره

مکان دوره

تعداد ساعات

نوع دوره

ویژگی دوره

مدرس

 

1

 

استعدادیابی ورزشی

96002504

شنبه 1/12/94

 14  بعد از ظهر

سالن اداره

12

حضوری

آموزگارو دبیر تربیت بدنی

 

 

2

 

استعدادیابی ورزشی

96002504

یکشنبه 2/12/94

14  بعداز ظهر

سالن اداره

12

حضوری

آموزگارو دبیر تربیت بدنی

3

 

 

حرکات اصلاحی

92304204

چهارشنبه5/12/94

14  بعد از ظهر

سالن اداره

32

حضوری

آموزگارو دبیر تربیت بدنی

4

 

 

حرکات اصلاحی

92304204

پنجشنبه6/12/94

 9  صبح

مدرسه الزهراء

32

حضوری

آموزگارو دبیر تربیت بدنی

 

5

 

حرکات اصلاحی

92304204

پنج شنبه13/12/94

  9 صبح

مدرسه الزهراء

32

حضوری

آموزگارو دبیر تربیت بدنی

6

 

 

حرکات اصلاحی

92304204

جمعه 14/12/94

 9  صبح

مدرسه الزهراء

32

حضوری

آموزگارو دبیر تربیت بدنی

خانم عزیزان

7

 

 

مسابقات دانش آموزی

94004114

دوشنبه 3/12/94

14  بعد از ظهر

سالن اداره

16

حضوری

آموزگارو دبیر تربیت بدنی

8

 

مسابقات دانش آموزی

94004114

سه شنبه 4/12/94

14  بعد از ظهر

سالن اداره

16

حضوری

آموزگارو دبیر تربیت بدنی

9

 

حقوق ورزشی

96002502

شنبه 8/12/94

14   بعد از ظهر

سالن اداره

12

حضوری

آموزگارو دبیر تربیت بدنی

 

 

10

حقوق ورزشی

96002502

یکشنبه9/12/94

14   بعداز ظهر

سالن اداره

12

حضوری

آموزگارو دبیر تربیت بدنی

 

 

1-      حضور به موقع همکاران در دوره در ساعات تعین شده الزامی است   2-  غیبت همکاران حتی یک جلسه باعث حذف در همان دوره خواهد بود            تلگرام