دوشنبه ۲۴ آبان ۰۰ ۰۸:۵۷
نويسنده : محمدی نژاد

دفتر آمار سال 1400-401

ویژه مدیران سیدا

قسمت خروجی دفتر آمار و نیز روکش دفتر آمار در سامانه سیدا از روز 24 آبان فعال شده است

با توجه به فعالسازی قسمت خروجی روکش دفتر آمار سال تحصیلی 1400-1401 ، مدیران محترم از سامانه سیدا  (گزارشات > مدرک دانش آموزان >دفتر آمار )نسبت به چاپ و  پلمپ دفاتر آمار اقدام فرمایند.

توجه به نکات زیر ضروری می باشد:

1) حتما دو قسمت باید چاپ شوند الف) خروجی دفتر آمار  ب) خروجی روکش دفتر آمار

2) بعد از چاپ،در قست بالای سمت چپ هر یک از صفحات را شماره گزاری کنید(مانند : ص1-ص2-ص3- ........)( بجز صفحه روکش)

3)در قسمت آدرس و شماره تلفن همه دانش آموزان باید تکمیل باشند در صورت نبود هریک از این دو به قسمت عملیات اولیه > سازماندهی و ثبت نام>مشخصات فردی و پرونده تحصیلی دانش آموزان مراجعه کرده و تکمیل نمایید.

4) در ابتدای دفتر آمار در صفحه جداگانه اسم مدرسه با عنوان دفتر آمار مدرسه .............. سال تحصیلی 1400-1401 چاپ شود (این صفحه شماره گزاری نشود)

جست و جوی مطالب مربوط به 1400-1401, دفتر آمار, دفتر آمار 1400,
تلگرام