سه شنبه ۱۸ مهر ۹۶ ۰۸:۵۱
نويسنده : محمدی نژاد

دستورالعمل ارزشیابی درس تربیت بدنی

بخش نامه ها تربیت بدنی

احتراما به اطلاع کلیه مدیران محترم میرساند که دستورالعمل جامع اجرا وارزشیابی درس تربیت بدنی ونمون برگ آگاهی از سلامت دانش آموزان، به پیوست به حضورتان ارسال میگردد.

دانلود

دستورالعمل جامع اجرا وارزشیابی درس تربیت بدنی

جست و جوی مطالب مربوط به ارزشیابی, تربیت بدنی,
تلگرام