يكشنبه ۲۰ مرداد ۹۸ ۰۰:۰۸
نويسنده : محمدی نژاد

دروس انتخابی دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم ۹۸

امتحانات

مدارس دوره دوم متوسطه (دروس انتخابی)

عدم تسری بند 40 ماده 4 آیین نامه ساماندهی وظایف و اختیارات کمیسیون خاص

به پیوست تصویر نامه 1800/59959/412 منضم به مصوبه بیست و دومین جلسه کمیسیون معین شورای عالی در خصوص (عدم تسری بند 40 ماده 4 آیین نامه ساماندهی وظایف و اختیارات کمیسیون خاص) موضوع دروس انتخابی دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم حضورتان ارسال می گردد.

لازم است در اسرع وقت اقدامات لازم در خصوص انتخاب واحد برای دانش آموزان پایه دوازدهمی که موفق به گذراندن دروس انتخابی نشده اند صورت گیرد.

دروس انتخابی پایه دهم و یازدهم

تلگرام