يكشنبه ۱۹ اسفند ۹۷ ۰۲:۲۷
نويسنده : محمدی نژاد

دانش آموزان فارغ التحصیل تغییر جنسیت داده در مدرسه جدید

امتحانات سیستمهای دانش آموزی

-        ثبت مشخصات فردی و سوابق تحصیلی مربوط به دانش آموزان فارغ التحصیل تغییر جنسیت داده در مدرسه جدید : 

مراحل کار بصورت زیر خواهد بود :

الف – ابتدا مدرسه مبدا دانش آموز ،  کلیه مشخصات و سوابق تحصیلی او را بصورت انتقال دانش آموز به منطقه دیگر به سرور دانش آموزی منتقل و رمز انتقال صادره را به مدرسه مقصد اعلام میدارد .

ب-  در مدرسه مقصد در بخش نقل و انتقال سروری بخش جدیدی اضافه شده برای دریافت سوابق این دانش آموزان تغییر جنسیت داده .در این بخش در صفحه ورود اطلاعات کاربر باید کد دانش آموزی قبلی و نام کوچک قبلی و نام کوچک جدید دانش آموز  و جنسیت جدید دانش آموز را وارد نماید . با زدن رمز انتقال ، سوابق دانش آموز قبلی از روی سرور دریافت شده و تغییر نام و جنسیت و مدرسه و کد دانش آموزی بر روی آن صورت گرفته و در سِیستم مربوط به مدرسه جدید ثبت میشود .

تغییر کد دانش آموزی اجباری نیست اما توضیح داده شده که در صورتیکه قصد تغییر این کد را دارید . بجای کد قبلی، حتما از کد ملی دانش آموز استفاده نمایید.. تغییر کد دانش آموزی اکیدا توصیه میگردد !

تلگرام