پنجشنبه ۲۶ ارديبهشت ۹۸ ۱۳:۱۵
نويسنده : محمدی نژاد

خطای ۱۱۰۵ هنگام دریافت اطلاعات تابستان از سناد

سناد آموزش ها

سوال هنگام دریافت اطلاعات تابستان 97-98 از سناد به دانا خطای دانش آموز با کدملی _____ هیچ درسی انتخاب نشده است می دهد در صورتی که این دانش آموز قبول شده و برای تابستان انتخاب واحد نباید شود.

پاسخ:

برای رفع این خطا در سناد از قسمت ثبت نام تابستان علامت ضربدر جلوی اسم این دانش آموز را بزنید تا حذف شود

جست و جوی مطالب مربوط به آموزش ها,
تلگرام