دوشنبه ۱۳ دی ۹۵ ۱۱:۴۳
نويسنده : محمدی نژاد

خطای 1070

خطای 1070
اطلاعات دانش آموزی خاص دارای ایراد است یا مشخصات پدر و مادر ناقص است و یا کلاس بندی نشده است

تلگرام