شنبه ۱۰ فروردين ۹۸ ۲۰:۵۰
نويسنده : محمدی نژاد

خطای دانش آموزان پایه یازدهم در لیست دانش آموزان مردودی قابل رویت است! در سناد

سوال ها سناد

** در ثبت نام دوره تابستان مدرسه کاردانش، فنی حرفه ای و نظری با خطای دانش آموزان پایه یازدهم در لیست دانش آموزان مردودی قابل رویت است! مواجه میشویم

دانش آموزان فنی و حرفه ای ،کارودانش و نظری نیازی به ثبت نام از طریق ترم تابستان را ندارند لذا دانش آموزان مردودی در این مدارس در لیست مردودی نمایش داده می شود و در کلاس های تابستان برای دانش آموزان کلاس تعریف می شود.

جست و جوی مطالب مربوط به سناد,
تلگرام