چهارشنبه ۰۹ آبان ۹۷ ۱۰:۱۳
نويسنده : محمدی نژاد

خروجی اکسل از لیست دانش آموزان در سناد

سناد

آموزش دریافت خروجی اکسل از لیست دانش آموزان

با توجه به اینکه سال قبل در قسمت خروجی دفتر آمار می توانستیم نوع فرمت را بر روی اکسل گذاشته و از آن برای تکمیل بسیاری از فایل های مدرسه استفاده کنیم ولی امسال خروجی دفتر آمار فقط فایل pdf  بوده که امکان کپی اسامی و مشخصات وجود ندارد

با استفاده از تصویر زیر از قسمت لیست دانش آموزان می توانید فایل اکسل گرفته و در فرم های مورد نیاز استفاده کنید

جست و جوی مطالب مربوط به آموزش سناد, سامانه سناد, سناد,
تلگرام