سه شنبه ۳۱ فروردين ۹۵ ۱۰:۴۳
نويسنده : محمدی نژاد

حداقل و حداکثر سن ثبت نام

امتحانات اطلاعیه ها ویژه مدیران

قابل توجه مدیران محترم شرایط سنی ثبت نام در تمامی پایه ها در صفحه 72-73 کتاب مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش (اساسنامه ها و آیین نامه ها) درج شده است.(این کتاب قبلا در سایت قرار داده شده است)

دانلود مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش (اساسنامه ها و آیین نامه ها) تابستان 92

تلگرام