شنبه ۱۵ آبان ۹۵ ۱۰:۱۲
نويسنده : محمدی نژاد

جذب و ثبت مشخصات نوآموزان در سامانه سناد

اطلاعیه ها سناد

قابل توجه مدیرآموزگاران محترم مدارس ابتدایی
پیرو ابلاغ قبلی مبنی بر دریافت لیست کودکان 5 سال تمام (02/07/1389 لغایت 01/07/1390 ) از مراکز بهداشت و جذب و ثبت مشخصات نوآموزان در سامانه سناد، مقتضی است آموزگارانی که برای نواموزان مذکور در مدرسه تدریس می کنند با نامه رسمی حداکثر تا مورخه22/08/1395 به شعبه آموزش اداره معرفی گردند.شایان ذکر است که نباید هیچ کودکی در بازه ی سنی اعلامی از تحصیل دوره پیش دبستانی بازبماند.

تلگرام