يكشنبه ۲۳ آبان ۹۵ ۱۰:۴۶
نويسنده : محمدی نژاد

جدول تخصیص ساعات غیرموظف برای تدریس معلمان کلاس های چند پایه

اطلاعیه ها

قابل توجه مدیرآموزگاران مدارس ابتدایی
در کلاس های چند پایه با توجه به  تعداد پایه اضافی و دانش آموز بیش از حدنصاب طبق جدول پیوستی ساعات اضافه تدریس برای همکاران لحاظ خواهد شد . لذا مقتضی است همکاران عزیز طوری برنامه ریزی کنند که این مقدار ساعت پس از اتمام زمان رسمی مدرسه و یا در روزهای تعطیل تشکیل شود و زمان برگزاری این ساعات اضافه تدریس به راهبران آموزشی اعلام گردد.
•    دو ساعت اضافه تدریس برای مدیر آموزگاران مدارس چهار پایه ی دیلمشاه ؛ دهدولان و رجل اباد  به خاطر یک پایه اضافی
•    سه ساعت اضافه تدریس برای مدیر آموزگاران مدارس پنج پایه با دانش آموز کمتر از 12 نفرکلجه؛ آتمیان و قره بلاغ به خاطر دو پایه اضافی
•    چهار ساعت اضافه تدریس برای مدیر آموزگار مدرسه پنج پایه ی رزگاه به خاطر دو پایه اضافی و 12 دانش آموز
•    هفت ساعت اضافه تدریس برای مدیر آموزگار مدرسه شش پایه سرچشمه به خاطر سه پایه اضافی و دانش آموزبیشتر

شماره تماس راهبران و سرگروه های آموزشی مقطع ابتدایی


جست و جوی مطالب مربوط به ابتدایی, غیرموظف, چند پایه,
تلگرام