سه شنبه ۱۱ مهر ۹۶ ۲۲:۰۴
نويسنده : محمدی نژاد

ثبت نمرات دوره ضمن سال حداکثر تا 15 مهر

امتحانات اطلاعیه ها سناد متوسطه دوم

اطلاعیه شماره 12 دفتر آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای با عنایت به برنامه ریزی جهت ساماندهی سال تحصیلی جدید، متاسفانه تعداد معدودی از هنرستان‌ها در ثبت نمرات همه دروس شاخه فنی‌و‌حرفه‌ای در سناد و صدور کارنامه ضمن سال 95-96 از طریق سامانه سناد تاخیر داشته‌اند، از این رو
تا تاریخ 15 مهر 96 فرصت باقی است تا همه نمرات (اعم از شایستگی های فنی، غیر فنی و عمومی) را در سامانه سناد ثبت کنند و کارنامه صادر گردد.
بدیهی است بعد از این زمان سامانه جهت ثبت نمرات غیرفعال می‌گردد و عواقب ناشی از آن به عهده مدیر هنرستان می باشد.

جست و جوی مطالب مربوط به سناد, فنی و حرفه ای,
تلگرام