دوشنبه ۱۱ تیر ۹۷ ۱۴:۵۵
نويسنده : محمدی نژاد

ثبت نام میان پایه سال تحصیلی 98-97

اطلاعیه ها سناد

قابل توجه مدیران محترم مدارس، ثبت نام سال تحصیلی 98-97 در سامانه فعال شده است.

1- ثبت نام میان پایه مدارس ابتدایی و متوسطه اول توسط سامانه بصورت خودکار انجام شده است

2- با توجه به ثبت نام خودکار دانش آموزان میان پایه ، تا 97/5/15 این قبیل دانش اموزان در صورت تغییر مدرسه محل تحصیل نیاز به آزادسازی ثبت نام در مدرسه مبداء نمی باشد، لکن پس از تاریخ مذکور و تعیین کلاس دانش آموز، هر کونه جابجایی بین مدارس با آزاد سازی در مدرسه مبدا امکان پذیر خواهد بود .

3- مدیران مدارس دوره اول و دوره دوم ابتدایی لازم است ثبت نام دانش آموزان پایه اول و چهارم و تکرار پایه را در سامانه انجام دهند

4- مدیران مدارس متوسطه اول ثبت نام دانش آموزان تکرار پایه و پایه هفتم را در سامانه انجام دهند

5- کل موارد مربوط به ثبت نمره های پودمانی و نمره نهایی هنرستان های فنی و حرفه ای برای سال 97-96 تا پایان تیر ماه سال جاری فعال خواهد بود، موکدا اعلام می دارد پس از انقضای مهلت مذکور امکان ثبت و یا تغییر نمره مقدور نخواهد بود

6- دانش آموزانی که گواهی سنجش بدو ورود را دریافت نکرده اند، ضروری است از طریق مراجعه به پایگاههای سنجش نسبت به دریافت آن اقدام نمایند، بدیهی است تا قبل از صدور گواهی مذکور ارتقا به پایه بالاتر انجام نمی‌شود.

تلگرام