سه شنبه ۰۷ آبان ۹۸ ۲۰:۱۹
نويسنده : محمدی نژاد

ثبت خوابگاه و سرویس دولتی دانش آموزان در سناد

سناد آموزش ها

(ضروری)ثبت خوابگاه/سرویس (دولتی)
1- در صفحه اطلاعات دانش آموز دوره های اول و دوم متوسطه فیلد "ثبت خوابگاه /سرویس" اضافه شده است. لطفا نسبت به تکمیل فیلد فوق هر چه سریعتر اقدام نمایید.


2- در صفحه اطلاعات دانش آموز دوره های ابتدایی فیلد " سرویس" اضافه شده است. لطفا نسبت به تکمیل فیلد فوق هر چه سریعتر اقدام نمایید.


تذکر: دقت کنید که اطلاعات اشتباه بارگذاری نشود

تذکر: لازم به ذکر است ثبت اطلاعات خوابگاه و سرویس برای دانش آموزانی می بایست انجام گردد که از خواگاه دولتی یا سرویسی که از هزینه دولت پرداخت شده است استفاده می کنند
تذکر: فقط مدارس متوسطه اول و مدارس متوسطه دوم دارای خوابگاه می باشند

جست و جوی مطالب مربوط به آموزش, آموزش ها, سناد,
تلگرام