پنجشنبه ۱۴ شهریور ۹۸ ۱۵:۲۰
نويسنده : محمدی نژاد

تکمیل آدرس و شماره تماس دانش آموز در سناد

سناد آموزش ها

در صورتی که هنگام چاپ دفتر آمار از سامانه سناد مشاهده کردید که آدرس و یا شماره تماس بعضی از دانش آموزان ناقص می باشد در این صورت به روش زیر می توانید آدرس و شماره تماس را تکمیل فرمایید

توجه: در صورت ناقص بودن هر یک از موارد بالا طبق تصویر زیر اصلاح فرمایید

تکمیل آدرس و تلفن در سناد

جست و جوی مطالب مربوط به آموزش سناد, آموزش ها, خروجی سناد, سامانه سناد, سناد,
تلگرام