يكشنبه ۱۴ آذر ۹۵ ۱۳:۱۱
نويسنده : محمدی نژاد

تکرار پایه اول

اطلاعیه ها قابل توجه مدیران مدارس ابتدایی ( قدس 1 – دخترانه خاکی – دخترانه دوزدوزان- سمیه مهربان – دیلمشاه – اجیراباد – قزلجه سادات – اسنق – دخترانه گلشن – الباغی )
مدارسی که در سال تحصیلی 95-94 در پایه ی اول مردودی داشتند فرم پیوست شده را دانلود و تا اخر وقت اداری روز دوشنبه 15 آذر به شعبه ی آموزش اداره تحویل دهند.
پیوست : فرم تکرار پایه اول


تلگرام