سه شنبه ۲۵ مهر ۹۶ ۰۹:۲۴
نويسنده : محمدی نژاد

تهیه کتب راهنمای تدریس و لوحه های نگاره و...

ابتدایی(توصیفی)

با سلام خدمت مدیران و مدیرآموزگاران محترم

با توجه به درخواست مکرر همکاران مبنی بر ارائه کتب راهنمای تدریس برای آموزگاران به خصوص آموزگاران جدیدالاستخدام ، به پیوست لیست محصولات یکی از انتشارات جهت بهره برداری حضورتان ارسال می گردد. مقتضی است پس ازرویت همکاران مدارس ، منابع مورد نیاز با نامه کتبی از اداره درخواست گردد تا پس از جمع بندی، از انتشارات درخواست گردد. لازم به ذکر است که هزینه های ثبت شده به ریال می باشد که توسط مدارس پرداخت خواهد شد.

لیست منابع کمک آموزشی

تلگرام