يكشنبه ۳۱ شهریور ۹۸ ۱۸:۱۱
نويسنده : محمدی نژاد

تقلیل ساعت کار بابت همسر و فرزند دارای معلولیت

کارگزینی

پیرو بخشنامه شماره 710/26 مورخ 97/07/10 در خصوص اجرای ماده 27 قانون حمایت از معلولین و به منظور هماهنگی و ایجاد وحدت رویه، مقتضی است نسبت به ثبت اطلاعات و ارسال مدارک متقاضیان استفاده از کاهش ساعت کار بابت همسر و فرند از طریق سامانه hrm  حداکثر تا تاریخ 98/07/03 اقدام لازم را معمول دارند. با عنایت به نظریه دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزرات متبوع، برخورداری همزمان مشمولین بخشنامه فوق الذکر از تقلیل ساعت کار و حق التدریس یا اضافه کار فاقد جواز قانونی بوده و همکاران مذکور می بایست صرفا از کاهش ساعت کاری استفاده نمایند.

اداره کل امور اداری و تشکیلات

جست و جوی مطالب مربوط به اموراداری, تقلیل ساعت, معلولیت, کارگزینی,
تلگرام