پنجشنبه ۲۳ شهریور ۹۶ ۰۸:۱۵
نويسنده : محمدی نژاد

تفاهم نامه مدارس ابتدایی

ابتدایی(توصیفی) ویژه مدیران

احتراما فایل مربوط به تفاهم نامه مدارس با اداره منطقه را دانلود و با توجه به عملکرد مدرسه در سال تحصیلی گذشته و هدف گذاری برای سال تحصیلی جدید در دو نسخه تکمیل نمائید و جهت تایید همراه با برنامه سالانه (اطلاعیه قبلی) به کارشناس آموزش ارسال فرمائید.

دانلود تفاهم نامه

اطلاعیه برنامه سالانه

جست و جوی مطالب مربوط به ابتدایی, تفاهم نامه,
تلگرام