چهارشنبه ۰۲ خرداد ۹۷ ۱۶:۳۰
نويسنده : محمدی نژاد

تغییر ضریب حقوق 97

بخش نامه ها اخبار آموزش و پرورش

تصویر بخشامه معاونت محترم توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت متبوع و به انضمام مصوبه هیات محترم وزیران در ارتباط با تعیین ضریب حقوق ، حداقل و حداکثر حقوق کارمندان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری جهت هرگونه اقدام لازم ارسال می گردد مقتضی است دستور فرمائید ترتیبی اتخاذ گردد ابتدا احکامی که مربوط به سال 96 می باشد صادر و سپس اقدام به صدور احکام سال 97 شود .

.

.

.

دانلود بخشنامه ضریب حقوق 97

جست و جوی مطالب مربوط به بخشنامه, ضریب حقوقی,
تلگرام