پنجشنبه ۱۹ مهر ۹۷ ۰۲:۴۴
نويسنده : محمدی نژاد

تعیین وضعیت عمومی متعهدین خدمت

متفرقه بخش نامه ها کارگزینی

تعیین وضعیت عمومی متعهدین خدمت
عین نامه اداره کل در مورد تعیین وضعیت خدمت عمومی متعهدین خدمت به پیوست ارسال می گردد

مشمولین تا پایان وقت اداری 97/07/21 با در دست داشتن یک قطعه عکس جهت تکمیل فرم به امور اداری مراجعه نمایند

لازم به ذکر است افرادی که قبل از سال 1390 تعهد خود را در آموزش وپرورش آغاز نموده ودارای کارت پایان خدمت باشند نیازی به تکمیل فرم ندارند

جست و جوی مطالب مربوط به بخشنامه, متعهدین خدمت, نظام وظیفه عمومی,
تلگرام