چهارشنبه ۱۰ بهمن ۹۷ ۰۲:۵۴
نويسنده : محمدی نژاد

بیمه عمر فرهنگیان (اجباری و مکمل)

متفرقه
اعلام ریز تعهدات شرکت بیمه معلم
تعهدات بیمه معلم در بیمه های عمرمکمل و مصوب
مفاد و تعهدات بیمه عمر مکمل و مصوب فرهنگیان اعلام شد

 
انواع بیمه عمر فرهنگیان:
الف بیمه عمرمصوب اجباری یعنی همه بایدعضوشوندومبلغ آن ازهمه کسرمیشود.
ب بیمه عمرمکمل اختیاری یعنی کسی که تمایل به عضویت در بیمه عمرمکمل ندارد،تاقبل ازدهم تیرماه به تعاون اداره مراجعه وبصورت کتبی انصراف خودرااعلام کند.


بیمه عمر مصوب :همه کارمندان شاغل و بازنشسته به صورت اجباری مشمول بیمه عمر مصوب هستند .ماهانه وازخردادماه97مبلغ 39.240 ریال از حقوق پرسنل کسر می گردد . طبق قرارداد منعقده باشرکت بیمه معلم ،باآرزوی صحت وسلامت برای تمام همکاران محترم شاغل و بازنشسته ،در صورت فوت کارمند مبلغ 60000000ریال شش میلیون تومان به وراث اوتعلق می گیرد.


بیمه مکمل عمر : اختیاری می باشد در صورت فوت کارمند شاغل وبازنشسته با سن کمتراز ۷۰ سال،علاوه برمبلغ شش میلیون تومان غرامت فوت بیمه عمرمصوب،مبلغ 250/000/000 ریال بیست وپنج میلیون تومان دیگر نیزبه وراث اوتعلق می گیرد.
تبصره ۱ : منظور از وراث افرادی هستند که همکار محترم در فرم هایی که تعاون در اختیار قرار داده است مشخص نموده و در پرونده پرسنلی بایگانی شده است.
تبصره ۲: اگر کارمند فرم وراث را تکمیل ننموده باشد از طریق گواهی انحصار ورثه به افراد مشمول تخصیص می یابد.
تبصره ۳: سن پرداخت غرامت بیمه مکمل عمر در صورت فوت کارمند تا ۷۰ سالگی می باشد. اگر قبل از ۷۰ سالگی دچار حادثه شود و تا ۷۵ سالگی به دلیل عوارض ناشی از آن فوت نماید ، بیمه عمر به وراث تعلق می گیرد.
تبصره ۴: به محض رسیدن سن به ۷۰ سال ، حق بیمه مکمل عمر قطع می گردد.

جست و جوی مطالب مربوط به بیمه, بیمه عمر فرهنگیان, بیمه فرهنگیان,
تلگرام