چهارشنبه ۲۴ آبان ۹۶ ۰۳:۰۴
نويسنده : محمدی نژاد

بیمه طلایی

متفرقه بخش نامه ها

به :کلیه واحدهای آموزشی وشعب داخلی اداره

موضوع :بیمه طلایی

سلام علیکم؛

احتراما بخشنامه ی بیمه ی طلایی به انضمام قراردادوشرایط جدید جهت مطالعه همکاران به پیوست ارسال می گرددشایسته است مدیران محترم نسبت به اطلاع رسانی دراسرع وقت اقدام نمایندتاهمکاران محترم فرمهای مربوطه را برای عضویت یاانصراف ازشعبه تعاون ورفاه دریافت کرده وبعداز تکمیل وتحویل آن تا96/08/27 اقدام نمایند.لازم به ذکراست همکارانی که قبلا عضوبودند وتغییری در بیمه شدگانشان وجود ندارد نیاز ی به تکمیل فرم ندارند.

دانلود شرایط و قرارداد

جست و جوی مطالب مربوط به بیمه طلایی فرهنگیان,
تلگرام