سه شنبه ۰۲ شهریور ۹۵ ۲۱:۰۳
نويسنده : محمدی نژاد

بیمه تکمیلی بازنشستگان

اطلاعیه ها

بازنشستگان محترم جهت عضویت یا انصراف از بیمه تکمیلی تا مورخه 95/06/10 به امور مالی مراجعه فرمائید

دانلود فرم ثبت نام
دانلود فرم انصراف

جست و جوی مطالب مربوط به بیمه تکمیلی بازنشستگان,
تلگرام