جمعه ۱۰ خرداد ۹۸ ۰۹:۰۳
نويسنده : محمدی نژاد

برنامه سنجش و توسعه شایستگی های عمومی و حرفه ای مدیران مدارس

بخش نامه ها ویژه مدیران

(تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد )

 

مدیران مدارس دولتی نیازی به ثبت نام ندارند مشخصات آنها در سامانه ثبت شده است ولی مدیران مدارس غیردولتی علاوه بر واریز مبلغ یک میلیون تومان باید ثبت نام کنند

توجه این بخشنامه با سامانه انتخاب و انتصاب مدیران(افراد متقاضی جدید مدیریت) متفاوت بوده و مربوط به همکارانی می باشد که امسال(97-98) مدیر هستند.

روش ثبت نام مدارس غیردولتی

 بر مبنای نرخ تعیین شده در قرارداد فوق الذکر مؤسسین محترم مدارس و مراکز غیردولتی بابت هزینه شرکت در کانون ارزیابی و اخذ گواهی نامه صلاحیت حرفه ای مدیریت مدرسه مبلغ ده میلیون ریال معادل یک میلیون تومان تا روز پنچ شنبه مورخ1398/3/23 به:
شماره حساب 42313100004791 بانک سینا به نام شرکت تبلور دانش چهلستون شعبه کامرانیه یا
شماره کارت بانک سینا 2353-0002-4670-6393 به نام شرکت تبلور دانش چهلستون یا
بانک قرض الحسنه مهر به شماره حساب 24111119621861 به نام شرکت تبلور دانش چهلستون شعبه غدیر اصفهان واریز نمایند . بدیهی است پس از بارگذاری فیش واریزی در سامانه امکان دسترسی جهت حضور مدیر در کانون ارزیابی فراهم خواهد شد .
راهنمای اجرای برنامه سنجش و توسعه شایستگی های عمومی و حرفه ای مدیران مدارس بخشنامه 9145 مورخه 98/1/27 وزارتی جهت اطلاع مدیران محترم مشمول برنامه ارسال می گردد.

مدیران محترم مدارس جهت پاسخگویی به سوالات شغلی و شخصیتی نیازی به استفاده از منابع مطالعاتی خارج از فعالیت های شغلی ندارند

.

.

تلگرام