چهارشنبه ۲۲ شهریور ۹۶ ۲۲:۴۲
نويسنده : محمدی نژاد

برنامه سالانه ابتدایی و پیش دبستانی

ابتدایی(توصیفی) بخش نامه ها ویژه مدیران پیش دبستانی

   ضمن تشکر از زحمات همکاران محترم ، فرم شاخص­ های تفاهم نامه­ فیمابین منطقه/ناحیه با مدارس دوره ابتدایی و مراکز پیش دبستانی و همچنین دستورالعمل برنامه تدبیر در جریان سال­تحصیلی 97-1396  به پیوست ارسال می­گردد، مقتضی است با توجه به موارد زیر اقدامات لازم انجام گیرد:

    تفاهم­ نامه ­های مذکور، رویکرد کلی طرح­ها و برنامه­ های منطقه / ناحیه را با مدارس در جریان سال­تحصیلی­ 97-1396مشخص می­ نماید.

        برنامه سالانه مدارس دارای مدیر مستقل(دولتی و غیردولتی) در چارچوب

   طرح تدبیر و «مدیر آموزگاران» در چارچوب فرمت ارسالی خواهد بود؛ لذا نسبت به تهیه و تدوین برنامه اقدام لازم بعمل آید. لازم به ذکر است فایل برنامه تدبیر در دوره آموزشی مورخه 15/6/1396 برای نماینده مدیران هر منطقه/ ناحیه تحویل داده شده است.

       ارزیابی مدارس بصورت فرآیندی در طول سال و در پایان سال­تحصیلی براساس شاخص های تفاهم نامه منعقده فیمابین معاونت آموزش ابتدایی/آموزشی منطقه و ناحیه بامدارس و مراکز پیش دبستانی صورت خواهد گرفت.

       تفاهم­ نامه­ پیش ­دبستانی/ دبستانی هر منطقه/ناحیه با مدارس تابعه برابر فرم­های پیوستی در دو نسخه تکمیل و بعد از امضاء ، یک نسخه در مدرسه و نسخه دیگر در اداره متبوعه جهت بهره برداری نگهداری خواهد شد.

  جست و جوی مطالب مربوط به ابتدایی, برنامه سالانه,
  تلگرام