شنبه ۱۲ دی ۹۴ ۰۷:۱۰
نويسنده : محمدی نژاد

برنامه خطای ۲۵ می دهد

اطلاعیه ها

منتظر نگارش جدید باشید.
توجه  زمان نگارش ۸ راهنمایی ، ۸٫۹ توصیفی و  و ۱۴٫۶ دانا  به پایان رسیده و برنامه خطای ۲۵ خواهد داد.
از دست کاری تاریخ سیستم خودداری کنید.

جست و جوی مطالب مربوط به توصیفی, خطا, دانا, راهنمایی, سیستم های دانش آموزی,
تلگرام