دوشنبه ۲۰ شهریور ۹۶ ۲۰:۵۷
نويسنده : محمدی نژاد

برای دانش آموزان زیر نیاز به دادن کد انتقال نیست

سیستمهای دانش آموزی

⚠️توجه
برای دانش آموزان زیر نیاز به دادن کد انتقال نیست!!

الف) دانش آموزی که از پایه ششم به پایه هفتم منتقل شده

ب) دانش آموزی که از پایه نهم به پایه دهم منتقل شده

ج)دانش آموزی که از سال سوم به پیش دانشگاهی منتقل شده


از این دانش آموزان کد انتقال و یا سی دی انتقال درخواست نکنید

جست و جوی مطالب مربوط به سیستم های دانش آموزی,
تلگرام