دوشنبه ۰۸ ارديبهشت ۹۹ ۰۳:۵۶
نويسنده : محمدی نژاد

بخشنامه جذب سرباز معلم سال 99

اخبار آموزش و پرورش

بخشنامه 710/9 مورخ 99/02/08 با موضوع سهمیه استان برای جذب و سازماندهی کارکنان وظیفه

دانلود بخشنامه وزارتی 

سهمیه داخلی هر استان در بخشنامه های داخلی ارسال می شود و هر استان متفاوت می باشد نمونه ی بخشنامه استانی را از اینجا دانلود کنید(کلیک کنید)


الف -شرایط اختصاصی :

1-داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در کلیه رشته های تحصیلی به غیر از رشته های مرتبط با پزشکی و پیراپزشکی با رعایت جدول شماره یک پیوستی (تاریخ فراغت از تحصیل بایستی حداکثر تا مورخ8/2/1399 باشد)

2-داشتن برگه اعزام به خدمت به تاریخاعزام 1/4/1399 یا 01/05/1399 یا 1/6/1399 مشروط بر آنکه برگه اعزام به خدمت فاقد مهر غیبت باشد.

3-نداشتن هرگونه کسری خدمت یا اضافه خدمت

ب – نحوه ثبت نام :

1 -ثبت نام فقط در مدیریت ها و ادارات آموزشی که سهمیه جذب معلم وظیفه به آنان اختصاص یافته است صورت می پذیرد .

2-در اولین قدم، داوطلب بایستی با در دست داشتن مدارک لازم ( اصلو یک برگ کپی برگه آماده به خدمت - اصل و دو برگ کپی کارت ملی - اصل و دوسری کپی تمام صفحات شناسنامه- اصل و دو برگ کپی مدرک تحصیلی - 4 قطعه عکس(3×4 (پشت نویسی شده- مدارک معتبر مربوط به عوامل امتیاز آور مندرج در بند د ) به مدیریت ها و ادارات آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه ای که مایل به جذب و پذیرش در آن شهرستان یا منطقه می باشد، مراجعه و در کارشناسی امور اداری و تشکیلات نسبت به دریافت و تکمی لفرم های ذیل اقدام می نماید:

الف: نمون برگ درخواست ثبت نام داوطلبان طرح معلم وظیفه (سرباز معلم)

ب: فرم تعهد کارکنان وظیفه

ج: تعداد 2 برگ فرم گزینش عکسدار

د: فرم امتیازبندی و برخی ضوابط دیگر

جست و جوی مطالب مربوط به سرباز معلم, شرایط سرباز معلم,
تلگرام