جمعه ۰۴ خرداد ۹۷ ۱۲:۵۸
نويسنده : محمدی نژاد

بخشنامه آزمون طرح انتخاب و انتصاب مدیران سال 97

بخش نامه ها ویژه مدیران

پیش نویس بخشنامه آزمون طرح انتخاب و انتصاب مدیران جهت برنامه ریزی کارشناسان آموزش منابع انسانی استان ارسال می گردد. (فراگیران می توانند از قسمت مسابقات و جشنواره ها وارد سامانه گشته و به محتوا دسترسی پیدا نمایند )


.

.
توجه کنید که نحوه انتخاب کلیه مناطق به وسیله سامانه الکترونیکی نیست
لیست مناطق و نواحی که در سامانه شرکت کرده اند

.

.
باسلام و احترام؛ در اجرای بند 6 دستورالعمل شماره 206652 مورخ 3/11/96 به منظور برگزاری آزمون الکترونیکی از متقاضیان پذیرش مدیریت واحد آموزشی که در فرایند انتخاب و انتصاب مدیران مدارس (موضوع دستورالعمل مذکور) شرکت نموده و حائز شرایط اولیه تشخیص داده شده اند، ضروری است اقدامات زیر در اسرع وقت انجام پذیرد.
آزمون تحت عنوان « آزمون انتخاب و انتصاب مدیران مدارس » در روز چهارشنبه 30خرداد ماه 1397 از ساعت 9 الی 19 طبق جدول مندرج در بند 2 این دستورالعمل ، حداکثر در چهار گروه در سراسر کشور از طریق سامانه جامع مدیریت یادگیری و آموزش فرهنگیان به آدرس LTMS.medu.ir برگزار خواهد شد؛ در این خصوص کمیته انتخاب و انتصاب مدیران مدارس ترتیبی اتخاذ فرمایند تا به همة واجدین شرایط که اسامی آنان در سامانه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس به آدرس entekhab.medu.ir درج می باشد، اطلاع رسانی به موقع صورت گیرد.
اطمینان از اطلاع رسانی به همة افراد ذینفع مورد تأکید مجدد است ؛


منابع و محتوای این آزمون در سامانه های وزارت آموزش و پرورش به آدرس های مذکور بارگذاری شده و برای همة داوطلبان واجد شرایط قابل دسترسی است.
1-3- هر داوطلب به 100 سؤال در 10 محور (مطابق جدول شماره 4 پیوست) پاسخ می­دهد؛ مدت آزمون 100 دقیقه تعیین شده و به پاسخ غلط، نمره منفی تعلق نمی­گیرد؛ کسب حداقل 40% از نمره آزمون برای ورود داوطلب به مرحلۀ بعدی ضروری است؛
1-4- نمره آزمون پس از اجرا در سامانۀ LTMS قابل دریافت می باشد.
این آزمون در مراکز ویژه ای که تحت عنوان مراکز آزمون(Test center) در هر یک از مناطق آموزش و پرورش ایجاد می شود، به صورت حضوری و حداکثر درچهار گروه برای هر مرکز طبق جدول ذیل و به شیوه الکترونیکی برگزار خواهد شد؛ لذا لازم است مناطق آموزش و پرورش با پشتیبانی ادارات کل استانها نسبت به ایجاد و تجهیز مراکز آزمون با خصوصیات مندرج در جداول شماره 2 و 3 پیوست و متناسب با آمار شرکت کنندگان در آزمون مطابق جدول شماره 1 (ضمیمه این دستور العمل) اقدام مقتضی و عاجل به­عمل آورند. این مراکز با مسئولیت معاون پژوهش و برنامه ریزی و همکاری کمیته انتخاب و انتصاب مدیران مدارس دایر و نسبت به برگزاری آزمون اقدام می نماید.
ردیف
گروه آزمون
تاریخ اجرای آزمون
ساعت
1
آزمون گروه 1
30خرداد 97
9 الی 11
2
آزمون گروه 2
30خرداد 97
11 الی 13
3
آزمون گروه 3
30خرداد 97
15 الی 17
4
آزمون گروه 4
30خرداد 97
17 الی 19


تبصره1: اسامی شرکت کنندگان در اختیار معاونت متوسطه استان بوده و بر روی سامانه LTMS (سامانه جامع مدیریت یادگیری فرهنگیان) برای هر فرد دینفع نیز بارگذاری شده است، لذا به منظور برنامه­ ریزی برای گروه­ بندی آزمون، فهرست اسامی شرکت کنندگان را اخذ نموده، پس از بررسی درکمیته «برنامه ریزی طرح انتخاب و انتصاب» و انجام گروه بندی باتوجه به ظرفیت هر مرکز آزمون ، زمان آزمون به افراد ذینفع ، اطلاع رسانی گردد.
تبصره2: مسئولیت شناسایی، احراز هویت شرکت کنندگان و برگزاری صحیح و به موقع آزمون، به عهدة مدیر مرکز آزمون، با همکاری کارشناسان آن مرکز می باشد.
3.اعتبارات مورد نیاز این آزمون از محل اعتبارات متوسطه و نحوه هزینه کرد آن مطابق ارقام مندرج در جدول شماره 3 پیوست، ابلاغ می­گردد.

.

.

تلگرامسوالات یا نظرات (۳)

 1. محمدبختیاری معروف به نویسنده ماسالی
  محمدبختیاری معروف به نویسنده ماسالی ۰۳ تیر ۹۸ ، ۲۰:۴۱
   خیر،آقای محمدی نژاد،لطفارسیدگی فرمایید.
  ممنون.
 2. محمدبختیاری معروف به نویسنده ماسالی
  بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
  باسلام.
  من؛محمدبختیاری مرکیه،معروف به نویسنده ماسالی،باتوجه به مدارک ومستندات پیوستی درکمیته انتصاب مدیران ماسال(گیلان)،دارای عناوین زیرمی باشم:
  1-زننده سریعترین گل دنیا2-نامزددریافت بینهایت جایزه نوبل3-عضوبنیادملی نخبگان4عضوپارک علم وفناوری.
  مسوول کمیته انتصاب مدیران ماسال گفت:آزمون انتصاب درماسال دریک گروه ازساعت9تا11صبح مورخ1398/03/28 دردبیرستان بوعلی سینابرگزارمی گردد.
  من برای شرکت در امتحان به محل مذکوررفتم،ازهمه امتحان گرفت جزمن.لطفابه این موضوع مهم رسیدگی فرما یید.
  ممنون.***********
 3. محمدبختیاری مرکیه
  بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
  باسلام.
  محمدبختیاری مرکیه هستم،معروف به نویسنده ماسالی.
  درآزمون انتصاب مدیران98شرکت کردم.
  لطفازمان آزمون98وگروه بندی دقیق،بیان گردد.
  ممنون.***********
  من،عضوبنیادملی نخبگان وپارک علم وفناوریم.