شنبه ۲۶ آبان ۹۷ ۰۹:۰۶
نويسنده : محمدی نژاد

اسکریپت باز کردن دوره ضمن سال ۹۷-۹۸ توصیفی و دانا

امتحانات

اسکریپت باز کردن ضمن سال  ۹۷-۹۸ توصیفی(ابتدایی) و دانا(متوسطه دوم)
اگر پس از باز کردن سال تحصیلی 98-97 به صورت تصادفی و یا نامعلوم با خطای "سال بسته می باشد" مواجه می شوید از فایل زیر استفاده کنید


برای باز کردن سال تحصیلی ۹۸-۹۷ ابتدایی و متوسطه دوم بعد از دانلود کردن فایلbaz-zemne-sal97-98(98-01-02).sql

ابتدا از طریق هلپر از برنامه یک پشتیبان بگیرید

سپش با توجه به شکل زیر از قسمت اعمال اصلاحات فایل اسکریپت (baz-zemne-sal97-98(98-01-02).sql) را دریافت نمایید

دانلود فایل اسکریپت


نمونه ای از اجرای اسکریپت در تصویر موجود می باشد

جست و جوی مطالب مربوط به 97-98, اسکریپت, اسکریپت باز کردن سال, امتحانات,
تلگرام