شنبه ۱۳ مرداد ۹۷ ۱۱:۴۹
نويسنده : محمدی نژاد

باز کردن دوره ضمن سال و تابستان 97-96 دانا متوسطه دوم

سیستمهای دانش آموزی

اسکریپت باز کردن ضمن سال و تابستان ۹۷-۹6 دانا(متوسطه دوم) 
اگر پس از باز کردن تابستان 97-96 به صورت تصادفی و یا نامعلوم با خطای "سال بسته می باشد" مواجه می شوید از فایل زیر استفاده کنید


برای باز کردن ضمن سال یا تابستان ۹۷-۹6 متوسطه دوم بعد از دانلود کردن فایلBaz96-97Tabestan-dana.sql

ابتدا از طریق هلپر از برنامه یک پشتیبان بگیرید

سپس با توجه به شکل زیر از قسمت "اعمال اصلاحات" فایل اسکریپت (Baz96-97Tabestan-dana.sql) را دریافت نمایید

دانلود فایل اسکریپت


نمونه ای از اجرای اسکریپت در تصویر موجود می باشد

جست و جوی مطالب مربوط به 96-97, اسکریپت, تابستان, دانا,
تلگرام