يكشنبه ۰۳ دی ۹۶ ۱۱:۲۵
نويسنده : محمدی نژاد

بازدید و ارزیابی از مدارس غیردولتی

بخش نامه ها ویژه مدیران

نحوه بازدید و ارزیابی و نظارت بر عمکرد مدارس غیردولتی و فرم های مورد نیاز جهت استفاده مدیران مدارس غیردولتی

دانلود بخشنامه زمانی

دانلود فرم های ارزیابی

جست و جوی مطالب مربوط به ارزیابی و شکایات, فرم, مدارس غیردولتی,
تلگرام