سه شنبه ۳۰ مهر ۹۸ ۰۱:۳۹
نويسنده : محمدی نژاد

انتخابات شوراهای دانش آموزی ۹۸-۹۹

بخش نامه ها پرورشی

بخشنامه انتخابات شوراهای دانش آموزی

مقتضی است مدیران محترم گزارش خود را طبق شیوه نامه تا مورخه ۹۸/۸/۱۰ به کارشناس فرهنگی هنری و مشاوره تحویل دهند

بیست ودومین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی مدارس در روز چهارشـنبه اول آبان سال جاری با شـعار محوری ( شورای دانش آموزی طلاـیه دار گـام دوم انقلاب اسـلامی ) راس ساعت ۹صـبح و ۱۴بعـد از ظهر در کلیه واحدهای آموزشـی در سراسـر کشوربرگزار خواهد شد/کیلیک مدرسه/

دانلود چارت شورای دانش آموزی

برنامه پیشنهادی روز انتخابات و اخذ رای به شرح ذیل می باشد.

ردیف شرح برنامه شیفت عصر شیفت صبح

1 تلاوت قرآن واجرای سرود ملی جمھوری اسلامی
ایران
۱۴/۳۰ ۹/۱۵ تا۹
2 گزارش برنامھ ھای اجرا شده توسط شوراھای سال
قبل
۱۴/۴۵ تا۱۴/۳۰ ۹/۲۵ تا۹/۱۵
3 توضیحات مدیریت آموزشگاه ۱۵ تا۱۴/۴۵ ۹/۲۵تا
۹/۴۰
4 معرفی مختصر دانش آموزان داوطلب ۱۵ تا ۱۵/۲۰ ۹/۴۰تا ۱۰
5 قرائت پیام وزیر محترم آموزش وپرورش ۱۵/۲۰ تا ۱۵/۲۵ ۱۰تا ۱۰/۰۵
6 اخذ رای ۱۵/۲۵ ۱۰/۰۵

جهت بزرگنمای تصویر کلیک کنید

تلگرام